Kreaturhandler Vagn Schelde

Kreaturhandler Vagn Schelde er et enmandsejet firma, som har over 40 års erfaring med kreaturhandel. Vagn startede som 19 årig og forretningen har udviklet sig løbende gennem årene. I dag formidles kreaturer til slagt og levebrug, og spædkalve til hjemmemarked og eksport. 

>> Leve kreaturer
Kreaturhandler Vagn Schelde køber og sælger løbekvier, kælvekvier, kælvekøer og hele besætninger.
   
>> Slagtekreaturer
Kreaturhandler Vagn Schelde formidler slagtekvæg til private slagterier, hvor vi opnår den absolut højeste dagspris.
   
>> Tyrekalve
Kreaturhandler Vagn Schelde formidler kalve til danske producenter og eksport.